Tee rahastomerkintä

eQ Euro Investment Grade In...

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
HUOM! Merkintätoimeksiantonne käsitellään eQ:ssa toimeksiantopäivää (T) seuraavana päivänä (T+1). Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin eQ on saanut sekä merkintätoimeksiannon että merkintämaksun, kuitenkin aikaisintaan merkintätoimeksiantoa seuraava pankkipäivä (T+1). Rahaston merkintäpäivä voi muuttua myös kohderahaston maan juhlapyhien mukaan.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 %
Vaihtopalkkio -
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,4 % Sarja 1 T 0,4 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

eQ Euro Investment Grade Indeksi on passiivisesti hoidettu, Euroopan korkomarkkinoille sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Rahaston varat sijoitetaan Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund - rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on Barclays Capital Global Aggregate Euro Float Adjusted Non-Government Bond -indeksin mukainen korkosalkku.

Rahaston Barclays Capital Global Aggregate Euro Float Adjusted Non-Government Bond -vertailuindeksi ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Koska Rahaston sijoitusstrategia on pyrkiä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Investment Grade Indeksi -rahaston rahastoesitteessä

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -0,55 %
Tuotto 3 kuukautta 1,21 %
Tuotto 6 kuukautta -1,07 %
Tuotto YTD 1,36 %
Tuotto 1 vuosi -6,05 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta -4,57 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 147,97/134,27
Ylin/alin 3v 165,23/134,27
Volatiliteetti 1kk 3,44
Volatiliteetti 1v 6,41

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.