Tee rahastomerkintä

eQ Mandaatti

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
HUOM! Merkintätoimeksiantonne käsitellään eQ:ssa toimeksiantopäivää (T) seuraavana päivänä (T+1). Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin eQ on saanut sekä merkintätoimeksiannon että merkintämaksun, kuitenkin aikaisintaan merkintätoimeksiantoa seuraava pankkipäivä (T+1). Rahaston merkintäpäivä voi muuttua myös kohderahaston maan juhlapyhien mukaan.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta (alennus ei koske eQ kiinteistö- ja indeksirahastojen palkkioita)
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,7 % Sarja 2 K 0,0 % Sijoittaja maksaa eQ Mandaatin sarjakohtaisen hallinnointipalkkion ja eQ Mandaatti maksaa sijoituskohteistaan normaalit hallinnointipalkkiot
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Erikoissijoitusrahasto eQ Mandaatti on eQ:n aktiivisesti hoitama yhdistelmärahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille. Allokaatiota muutetaan eQ:n näkemyksen mukaan. Sijoitukset toteutetaan sijoittamalla varat pääosin muihin rahastoihin. Enemmistö rahaston sijoituskohteista on aktiivisesti hoidettuja rahastoja, jotka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n tai 9:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että aktiivisesti hoidettujen kohderahastojen sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Mandaatti -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi 4,74 %
Tuotto 3 kuukautta 0,81 %
Tuotto 6 kuukautta -2,88 %
Tuotto YTD -10,90 %
Tuotto 1 vuosi -9,43 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 2,56 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 155,49/128,39
Ylin/alin 3v 155,49/101,81
Volatiliteetti 1kk 6,91
Volatiliteetti 1v 8,67

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.