Tee rahastomerkintä

eQ Mandaatti

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
HUOM! Merkintätoimeksiantonne käsitellään eQ:ssa toimeksiantopäivää (T) seuraavana päivänä (T+1). Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin eQ on saanut sekä merkintätoimeksiannon että merkintämaksun, kuitenkin aikaisintaan merkintätoimeksiantoa seuraava pankkipäivä (T+1). Rahaston merkintäpäivä voi muuttua myös kohderahaston maan juhlapyhien mukaan.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta (alennus ei koske eQ kiinteistö- ja indeksirahastojen palkkioita)
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,7 % Sarja 2 K 0,0 % Sijoittaja maksaa eQ Mandaatin sarjakohtaisen hallinnointipalkkion ja eQ Mandaatti maksaa sijoituskohteistaan normaalit hallinnointipalkkiot
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Erikoissijoitusrahasto eQ Mandaatti on yhdistelmärahasto, jossa tavoitellaan perinteisen 50 % osakepainolla olevan salkun tuottoja. Vertailuindeksiä ei ole, vaan salkkuun etsitään tuotto/riski –suhteeltaan parhaita mahdollisia sijoituksia markkinatilanne huomioiden. Näkemykset ovat vahvoja ja konsentroituneita. Sijoitusinstrumentteina käytetään eQ:n aktiivi- ja passiivirahastoja, kansainvälisten yhteistyökumppaneiden rahastoja sekä ETF:iä. Riskienhallinta on kurinalaista ja riskitasoa tarkistetaan, jos salkun volatiliteetti muuttuu voimakkaasti.

Rahasto on hyvä vaihtoehto sijoittajalle, joka ei itse halua seurata aktiivisesti markkinoita ja tehdä sijoituspäätöksiä oman osake- ja korkosalkkunsa suhteen. eQ Mandaatti on yksityissijoittajalle verotehokas vaihtoehto, sillä kaikki rahaston sisällä tapahtuvat sijoitusinstrumenttien vaihdot tapahtuvat ilman veroseuraamuksia. Yksityissijoittajaa verotetaan eQ Mandaatti rahastosijoituksen osalta vasta silloin, kun hän lunastaa rahasto-osuuksiaan ja mikäli lunastuksesta syntyy luovutusvoittoa.

eQ Mandaatti yhdistelmärahastossa on kaksi osuussarjaa 1 K ja 2 K.

Minimisijoitus osuussarjaan 1 K on 500 euroa ja 500 000 euroa osuussarjaan 2 K.

Rahasto aloitti toimintansa 22.1.2016.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi 0,58 %
Tuotto 3 kuukautta 0,14 %
Tuotto 6 kuukautta 3,32 %
Tuotto YTD 11,67 %
Tuotto 1 vuosi 19,01 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 9,09 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 153,13/124,30
Ylin/alin 3v 153,13/101,81
Volatiliteetti 1kk 5,56
Volatiliteetti 1v 5,66

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.