Tee rahastomerkintä

eQ Maailma

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
HUOM! Merkintätoimeksiantonne käsitellään eQ:ssa toimeksiantopäivää (T) seuraavana päivänä (T+1). Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin eQ on saanut sekä merkintätoimeksiannon että merkintämaksun, kuitenkin aikaisintaan merkintätoimeksiantoa seuraava pankkipäivä (T+1). Rahaston merkintäpäivä voi muuttua myös kohderahaston maan juhlapyhien mukaan.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%, min. 20€
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 1,67%
Sijoittaja maksaa eQ Maailman sarjakohtaisen hallinnointipalkkion ja eQ Maailma maksaa sijoituskohteistaan normaalit hallinnointipalkkiot

Rahaston esitteet ja säännöt

Rahastoesite
Säännöt
Avaintietoesite
 
eQ Maailma on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti maailman osakemarkkinoille. eQ Maailma sijoittaa eQ:n valitsemiin osakerahastoihin. Sijoittamisessa painotetaan maantieteellisiä alueita ja teemoja, jotka hyötyvät eniten vallitsevasta suhdannevaiheesta ja globaaleista trendeistä. 
eQ Maailma on yksityissijoittajalle verotehokas vaihtoehto, sillä kaikki rahaston sisällä tapahtuvat sijoitusinstrumenttien vaihdot tapahtuvat ilman veroseuraamuksia. Yksityissijoittajaa verotetaan eQ Maailma rahastosijoituksen osalta vasta silloin, kun hän lunastaa rahasto-osuuksiaan ja mikäli lunastuksesta syntyy luovutusvoittoa.
Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa laajasti osakemarkkinoille eQ:n salkunhoito-osaamista hyödyntäen. Kuten osakerahastoissa yleensäkin, tulisi sijoitusajan olla pitkä. 

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi 0,76 %
Tuotto 3 kuukautta 4,82 %
Tuotto 6 kuukautta 13,55 %
Tuotto YTD 1,20 %
Tuotto 1 vuosi 13,29 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 6,79 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 129,36/111,28
Ylin/alin 3v 129,36/103,86
Volatiliteetti 1kk 11,34
Volatiliteetti 1v 8,29

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.