Tee rahastomerkintä

eQ Maailma

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
HUOM! Merkintätoimeksiantonne käsitellään eQ:ssa toimeksiantopäivää (T) seuraavana päivänä (T+1). Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin eQ on saanut sekä merkintätoimeksiannon että merkintämaksun, kuitenkin aikaisintaan merkintätoimeksiantoa seuraava pankkipäivä (T+1). Rahaston merkintäpäivä voi muuttua myös kohderahaston maan juhlapyhien mukaan.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00%, min. 20€
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,50 %
Sarja 2 K 0,00 %
Sijoittaja maksaa eQ Maailman sarjakohtaisen hallinnointipalkkion ja eQ Maailma maksaa sijoituskohteistaan normaalit hallinnointipalkkiot
Rahastoon sisältyy myös muita kuluja. Ks. Avaintietoasiakirja.
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Rahaston kestävyyteen liittyvät tiedot

Sijoitusrahasto eQ Maailma on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille. Maa- ja tyyliallokaatiota muutetaan eQ:n näkemyksen mukaan. Sijoitukset toteutetaan sijoittamalla varat pääosin muihin rahastoihin. Enemmistö rahaston sijoituskohteista on aktiivisesti hoidettuja rahastoja, jotka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n tai 9:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että aktiivisesti hoidettujen kohderahastojen sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahastosijoittamiseen liittyy riski, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea riippuen rahaston sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoittaja voi myös menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. 

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Maailma -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuottokehitys
1 kk 1,27 %
3 kk 4,57 %
Vuoden alusta 9,45 %
12 kk 15,60 %
3 v p.a. 3,97 %
Perustamisesta p.a. 7,78 %
2023 15,50 %
2022 -17,38 %
2021 26,58 %
2020 5,56 %
2019 20,01 %
Volatiliteetti 12 kk 7,76 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa.