Tee rahastomerkintä

eQ Sininen Planeetta

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %, min. 20 €
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 1,50 % Sarja 1 T 1,50 %
Rahastoon sisältyy myös muita kuluja. Ks. Avaintietoasiakirja.

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Kestävyysraportti (SFDR)
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Rahaston kestävyyteen liittyvät tiedot

eQ Sininen Planeetta on kestävän kehityksen osakerahasto, joka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen maailmanlaajuisesti sellaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin sijoituskohteisiin, joiden strategia edistää laajasti kestävän kehityksen toteutumista. Sijoitukset tehdään teknologiasektorin, teollisuus- ja kulutustavaratoimialan sekä valikoidusti muiden toimialojen kestävää kehitystä toteuttaviin edelläkävijäyhtiöihin. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille ja kohdeyhtiöt noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastosijoittamiseen liittyy riski, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea riippuen rahaston sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoittaja voi myös menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. 

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla kestävyystavoitteen toteutumista seurataan, on saatavilla eQ Sininen Planeetta -rahaston rahastoesitteessä

Rahaston arvot

Tuottokehitys
1 kk -2,47 %
3 kk 5,85 %
Vuoden alusta 6,82 %
12 kk 10,62 %
3 v p.a. 3,07 %
Perustamisesta p.a. 6,49 %
2023 11,30 %
2022 -16,78 %
2021 23,67 %
2020 16,99 %
2019 32,21 %
Volatiliteetti 12 kk 11,72 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa.