Tee rahastomerkintä

eQ USA Indeksi

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
HUOM! Merkintätoimeksiantonne käsitellään eQ:ssa toimeksiantopäivää (T) seuraavana päivänä (T+1). Merkintäpäivä on pankkipäivä, jolloin eQ on saanut sekä merkintätoimeksiannon että merkintämaksun, kuitenkin aikaisintaan merkintätoimeksiantoa seuraava pankkipäivä (T+1). Rahaston merkintäpäivä voi muuttua myös kohderahaston maan juhlapyhien mukaan.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 %
Vaihtopalkkio 0,00 %
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,38 % Sarja 1 T 0,38 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

eQ USA Indeksi on passiivisesti hoidettu, Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava erikoissijoitusrahasto.

Rahaston varat sijoitetaan Vanguard US 500 Stock Index Fund -rahastoon, jota hallinnoi Irlannissa rekisteröity ja valvottu Vanguard Investments Europe SA. Kohderahasto on sijoitusrahastodirektiivin mukainen indeksirahasto, jonka perustana on S&P 500 Net Return -indeksin mukainen osakesalkku.

Rahaston S&P 500 Net Return -vertailuindeksi ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Koska Rahaston sijoitusstrategia on pyrkiä seuraamaan indeksiä, Rahaston sijoituspäätöksissä ei myöskään huomioida kestävyysriskejä. Rahastossa monitoroidaan kuitenkin sijoituskohteena olevien yhtiöiden hallintotapaa ja tarvittaessa vaikutetaan siihen.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ USA Indeksi -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -1,90 %
Tuotto 3 kuukautta 1,87 %
Tuotto 6 kuukautta -2,44 %
Tuotto YTD 2,56 %
Tuotto 1 vuosi -10,22 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 17,93 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 422,19/347,77
Ylin/alin 3v 422,19/221,75
Volatiliteetti 1kk 20,92
Volatiliteetti 1v 22,44

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.