Tee rahastomerkintä

eQ Kehittyvät Markkinat Yri...

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %, min. 20 €
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 1,2 % Sarja 1 T 1,2 %
Rahastoon sisältyy myös muita kuluja. Ks. Avaintietoasiakirja.

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Kestävyysraportti (SFDR)
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Rahaston kestävyyteen liittyvät tiedot

Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa pääosin kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin. Sijoituksia voidaan tehdä sekä investment grade -että high yield -luokiteltuihin lainoihin. Rahasto sijoittaa varansa eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina -rahastoon ja muuttaa sijoitukset paikallisvaluuttaan valuuttajohdannaisten avulla.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahastosijoittamiseen liittyy riski, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea riippuen rahaston sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoittaja voi myös menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. 

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuottokehitys
1 kk -1,00 %
3 kk 0,14 %
Vuoden alusta 1,31 %
12 kk 4,24 %
3 v p.a. 2,38 %
Perustamisesta p.a. 3,05 %
2023 9,57 %
2022 -5,72 %
2021 5,09 %
2020 -6,53 %
2019 15,16 %
Volatiliteetti 12 kk 5,51 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa.