Tee rahastomerkintä

eQ Euro Valtionobligaatio

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 0,00 %
Lunastuspalkkio 0,00 %
Vaihtopalkkio 0,00 %
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,40 %
Rahastoon sisältyy myös muita kuluja. Ks. Avaintietoasiakirja.

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Kestävyysraportti (SFDR)
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Rahaston kestävyyteen liittyvät tiedot 

Sijoitusrahasto eQ Euro Valtionobligaatio on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto, joka sijoittaa pääosin Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Euroalueen maat ovat sitoutuneet EU:n asettamiin energia- ja ilmastotavoitteisiin.

Rahaston vertailuindeksi on ICE BofAML Euro Government Index, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

Rahastosijoittamiseen liittyy riski, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea riippuen rahaston sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoittaja voi myös menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. 

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Euro Valtionobligaatio -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuottokehitys
1 kk -0,83 %
3 kk -1,66 %
Vuoden alusta -2,19 %
12 kk 1,74 %
3 v p.a. -4,86 %
Perustamisesta p.a. 2,29 %
2023 6,07 %
2022 -16,07 %
2021 -3,27 %
2020 3,65 %
2019 3,90 %
Volatiliteetti 12 kk 5,70 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa.